Algemene Voorwaarden

Allard Kaligraffic NV / Dumonprint, Torhoutsesteenweg 482, 8400 Oostende  BE 0407.208.869  (hierna: “Dumonprint”) draagt totale klanttevredenheid zeer hoog in het vaandel. Bovendien zijn onze voorwaarden volledig in lijn met de Belgische en Europese wetgeving. Mocht je echter toch nog klachten en/of opmerkingen hebben kan je ons steeds contacteren via 059/80.49.18 of via  oostende@dumonprint.be .

1. Voorwaarden

Dumonprint heeft steeds het recht deze voorwaarden en/of de inhoud van de site te wijzigen behoudens de wettelijke voorwaarden.

2. Overeenkomst

De overeenkomst tussen jou en Dumonprint komt tot stand op het moment dat je een bestelling hebt geplaatst bij Dumonprint. De bevestiging ontvang je op het door jou opgegeven e-mailadres. Dumonprint erkent dat elektronische communicatie zowel als bewijs kan dienen voor de bestelling als goedkeuring van de proef. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

3. Transport

Dumonprint besteedt de grootst mogelijke zorg aan jouw bestelling. Daarom maakt Dumonprint uitsluitend gebruik van gerenommeerde vervoers-organisaties. Vanaf het moment dat een zending is aangeleverd aan de vervoersorganisatie kan Dumonprint hierop geen invloed meer uitoefenen. Dumonprint kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor leveringen die niet op het verwachte tijdstip plaatsvinden. Voor klachten en/ opmerkingen kan je natuurlijk wel terecht bij onze klantendienst op het nummer 059/80.49.18 of via  oostende@dumonprint.be .

4. Beschadiging en risico bij transport

Eventuele problemen tijdens het transport van jouw bestelling (beschadiging of verlies) dienen binnen de 8 dagen uitsluitend via  oostende@dumonprint.be  gemeld te worden. Elk geval wordt door onze klantenservice afzonderlijk beoordeeld en opgevolgd.

5. Leveringstermijn

Voor details over de leveringstermijnen, verwijzen we naar de leveringsinformatie in de  Veelgestelde Vragen . Op de verzendingspagina van jouw bestelling kan je kiezen uit verschillende opties. De opgegeven levertijden zijn slechts een indicatie en houden geen rekening met onvoorziene vertragingen.

Indien de levering door overmacht wordt verhinderd of uitermate wordt bezwaard, heeft Dumonprint het recht om de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen dan wel de overeenkomst te verbreken. De klant ziet uitdrukkelijk af van eventuele schadevergoeding.

6. 14 dagen bedenktijd en beëindiging van de overeenkomst

Het annuleren van de bestelling is door jou te allen tijde mogelijk binnen 14 dagen, tenzij de producten al bedrukt zijn. De gepersonaliseerde producten zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant en hebben derhalve een persoonlijk karakter. Daarom kunnen ze niet teruggenomen worden en is annuleren van de betreffende bestelling niet mogelijk.

Artikelen die niet gepersonaliseerd zijn, kunnen binnen 14 werkdagen teruggestuurd worden. We adviseren wel altijd om even te overleggen met onze klantendienst, wie weet is er een andere, snellere oplossing mogelijk. De terugbetaling wordt binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen  aan jou voldaan.

7. Betaling

Betalen is volledig transparant en gebeurt in een beveiligde omgeving.

Bancontact/Maestro

Bij deze betaalmethode kan u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met jouw eigen bank via uw digipass. Je rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

Mastercard/VISA

Je kunt je creditcardgegevens via een beveiligde SSL-procedure veilig invoeren en via jouw creditcardorganisatie wordt gezorgd voor een correcte afhandeling.

8. Klachten en/of opmerkingen

Mocht je niet tevreden zijn met de geleverde kaarten of service van Dumonprint, dan kan je  steeds bereiken via  oostende@dumonprint.be  of telefonisch op 059/80.49.18 op werkdagen van 9u tot 15u30.

9. Prijzen

Alle door Dumonprint aangeboden prijzen van artikelen zijn incl. BTW. Ze blijven geldig gedurende 1 maand nadat het aanbod aan u is toegezonden. Een eventuele kortere geldigheidsduur zal specifiek bij een individueel aanbod vermeld worden. Dumonprint behoudt zich het recht voor om aangeboden prijzen te verhogen na het verstrijken van de overeengekomen leveringstermijn. In dat geval heb je het recht / de bevoegdheid om jouw bestelling alsnog te annuleren en de overeenkomst op te zeggen.

10. Gegevensbeheer en Privacy

Dumonprint houdt zich volledig aan de Belgische en Europese wetgeving betreffende grensoverschrijdende verkopen per post en op afstand. De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is Dumonprint. Alle gegevens die je ons doorgeeft worden door ons opgeslagen en gebruikt voor interne en automatische verwerking in het kader van een verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering, zoals verwerking van bestellingen en klantenbeheer, alsmede het toesturen van eigen commerciële aanbiedingen en/of van door ons zorgvuldig geselecteerde derden. Wij verstrekken geen gegevens aan derden die uw persoonlijke levenssfeer aantasten. Je beschikt uiteraard over het recht van toegang tot een verbetering van uw gegevens. Wens je geen mailings meer van ons te ontvangen, dan kun je ons dat schriftelijk mededelen. Heb je bezwaar tegen verstrekking van naam- en adresgegevens aan derden, dan kan je ons dat eveneens schriftelijk mededelen via  oostende@dumonprint.be . Wij houden ons volledig aan de Commissie ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Alle details omtrent gegevensgebruik en privacy op de website vind je terug in  de privacy verklaring .

De consument bevestigt kennis te hebben genomen van de keuzemogelijkheid om wel of niet aanbiedingen van Dumonprint en zorgvuldig geselecteerde derden (uit alle sectoren) te ontvangen.

Jouw account bij Dumonprint is geldig voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en kan niet overgedragen worden. Je bent zelf volledig zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van je wachtwoord. Dumonprint kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor enige schade, direct of indirect, die je zou oplopen ten gevolge van ongeoorloofd gebruik van je wachtwoord door derden.

11. Kopiëren

Kopiëren en/of namaak wordt bestraft. Geen van de ontwerpen van deze website mag worden vermenigvuldigd door middel van druk, kopie of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de uitgever. De vervaardiger en/of gebruiker verbeurt jegens Dumonprint voor elke overtreding van dit verbod een niet voor vermindering vatbare boete van € 5.000,-

12. Correspondentie Dumonprint

Alle correspondentie over deze voorwaarden gebeurt rechtstreeks met Dumonprint. Telefoon: 059/80.49.18 of e-mail:  oostende@dumonprint.be

13. Geschillen

Alle geschillen aangaande de gesloten overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen. Van deze regeling kan enkel door Dumonprint worden afgeweken.